You are here

Traffic Safety Lesson

A lesson on road safety will be held, called “Keeping yourself and others alive on the road.”

В часът на класния ръководител ще бъде проведен урок за безопастност на движение по пътищата под надслов "Да запазим живота на себеси и другите на пътя"