You are here

Dan bez poginulih na putevima Republike Srpske

The Road Safety Agency (of Republika Srpska, BiH) will organise together with the city of Banja Luka and the Auto Moto Association several activities at a square in the city. There will be a stand which will promote reflective clothing and other materials, as well as an info leaflet as suggested by EDWARD. The Agency will hand out promo materials to children (t-shirts, reflective bands, badges, etc.) and they will organise a training course for children where they will learn about traffic signs, safe cycling, etc.

Agencija za bezbjednost saobraćaja će organizovati aktivnosti na Trgu Krajine sa gradom Banja Luka i Auto moto savezom. Tom prilikom, postaviće se pult na kom će se promovisati svjetloodbojna odjeća i drugi materijali, kao i letak koji će se dijeliti građanima i vozačima po preporuci projekta EDWARD. Prilikom navedenih aktivnosti Agencija za bezbjednost saobraćaja će dijeliti djeci promotivni materijal (majice, svjetloodbojne trakice, bedževe i sl.) i zajedno sa auto moto savezom postaviti ,,poligon za djecu" na kojem će djeca učesnici ovog događaja moći učiti o saobraćajnim znakovima, bezbjednoj vožnji biciklom i sl.