You are here

"Dad, don't rush"

Talks at this school and at the "Aleko Konstantinov" Primary School in Plovdiv, St. Cyril and Methodius United School, Kalekovets and "Hristo Botev" Primary School in Dalgo Pole focus on road safety, with a gift with a message to parents for each child.

В дните 25,26.09.2019г. ще се проведе беседа с учениците от нашето,а също и в ОУ "Алеко Константинов" гр.Пловдив,Обединено училище „Свети свети Кирил и Методий“ с.Калековец,ОУ "Христо Ботев" с. Дълго Поле. В подкрепа на кампаията изработихме подарък флаер за всяко дете с послание към родителите.Кампанията е отразена и на страницата на училището.