You are here

ЦДГ 02 "Осми март" - Търговище

Открит е "Детски мобилен център" по безопасност на движението по пътища в ДГ №2 "Осми март" - Търговище. Центърт раполага с: улично платно, кръстовище със светофари, пешеходни пътеки, обособена велоалея, обособени пешеходни зони места за игри, детски театрален център "Дъга от мечти" за изява на всяко дете. Центърът е посвете на Европейската седмица на мобилността и операция "EDWARD".