You are here

Спазвай правилата - спаси живот!

This discussion with students focuses on how to behave on the road.

Предоставяне на дискусии във времето на определение с учениците за преглед на пътя. Изработване на трансаранти с мотивиращи изпращания за училищни автобуси и дирекция от пътни  знания от ученици , които трябва да познават като участници в движение.