You are here

Разпространение на информация

В деня на провеждане на операция EDWARD при постъпване на информация на сайта на МВР за броя и мястото на настъпилите пътнотранспортни произшествия и на загиналите и ранените от тях, същата ще бъде публикувана на страницата на Областна администрация Сливен и разпращана на всички регионални и местни медии, които винаги публикуват постъпилите от нас прессъобщения на своите интернет сайтове.