You are here

Раздаване на флаери

Pupils and an Interior Ministry official handed out flyers and made recommendations for safe driving.

Ученици от училището съвместно със служител на МВР Якорудараздадоха флаери и дадоха препоръки за безопасно шофиране на водачи на МПС.