You are here

Пази семейството си на пътя

An exhibition was held of work on road safety by children from the preparatory groups in the Svetilnik section.

На 24.09. 21029 г. във ф-л СВЕТИЛНИК на ДГ" Червената шапчица" се проведе изложба по БДП с образци, изработени от децата от подготвителните групи. В седмицата 16.09.-20.09.2019г. , децата с желание рисуваха, апликираха и моделираха на различни теми, свързани с БДП: "Пътни знаци", "Улично движение" и др.