You are here

Открит урок-обучение

Training on safe mobility

Открит урок и практическо занятие на учениците от първи клас от СУ „Христо Ботев” на тема  как правилно да пресичаме улиците, както и раздаване на информационни брошури.