You are here

Открит урок и практическо занятие

A practical lesson and information brochures on how to cross the streets properly

Открит урок и практическо занимание на учениците от първия клас от СУ „Христо Ботев” по тема как точно да пресичате улиците, каквото и да раздавате на информационните брошури.