You are here

Открит урок и практическо занятие

A practical lesson and information brochures on how to cross the streets properly

Открит урок и практическо занятие на учениците от първи клас от СУ „Христо Ботев” на тема  как правилно да пресичаме улиците, както и раздаване на информационни брошури