You are here

Основно училище "Васил Левски" - Ботевград

The school is holding activities for road safety throughout the week.

Дейности, посветени на европейска седмица на мобилността, безопасността по пътищата и EDWARD:

24.09.2019 г.

Старт н кампанията в училище с припомняне на посланието, отправено към учениците и техните родители, от БДП- комисия на 16.09.2019 г.,

25.09.2019 г.

  • Беседа - запознаване, по класове, с целите на кампанията и обсъждане на начините за реализирането и, чрез повишаване на вниманието и отговорността при придвижване по пътя
  • Изложба в начален етап, от изработени  /оцветени от 1 клас/  рисунки, „Познавам правилата – те спасяват от бедата!“
  • Споделяне /по класове/ на реални ситуации и добри практики за правилно придвижване – „Внимавай, правилата спазвай!“

26.09.2019 г.

  • Наблюдение на клиповете, посветени на кампанията, формиращи безопасно поведение на пътя, обсъждане на емоциите след видяното
  • Състезание „Бързам /без/опасно!“
  • Попълване на хартиен носител, от родителите на нарочената среща, Декларация „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“, с обещание за спазване на БДП правилата.