You are here

Операция "EDWARD" - Сунгурларе

Ученици от начален курс към СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе съвместно с РПУ Сунгурларе раздават информационни брошури, флаери на минаващите автомобили.Акцията се провежда в центъра на Общината.
Проведена е беседа с децата от ПГ на тема "Безопасност при движение".
На електронен монитор за информация се представя плаката на операцията.
Разлепени са плакати по възлови места - община, автогара, училища, кметства и детски градини на територията на общината.
Раздаване на информационни брошури и флаери с ученици от горен курс на СУ "Хр. Ботев" гр. Сунгурларе съвместно с РПУ гр. Сунгурларе. Акцията се проведе пред училището
Публикуване на сайта на общината информация относно провеждането на акцията
Беседа с ученици от горен курс и доброволци от БМЧК на тема "Безопасност на движенията по пътищата"