You are here

Община Челопеч

В с. Челопеч е открита тренировъчна площадка по безопасност на движението по пътищата и приложно колоедене във връзка с отбелязването на Европейската седмица на мобилността и Европейския ден без жертви на пътя.
Проведена е велообиколка на селото с три категории участници - деца, младежи и възрастни.