You are here

Обичам семейството си! Пази се на пътя!

Children will learn about safe travel and how to cross the road safely.

Беседа с представители на КАТ и Полицейски участник, гр. Лясковец и ученици от училището; работа по групи - Безопасно придвижване в извънградски части, Безопасно придвижване в градски условия, Пътувам безопасно в автомобил, Пътувам безопасно в обществен транспорт; Ролева игра „Пресичам безопасно“.