You are here

Обичам семейството си и се пазя на пътя

This event inludes a talk about safe behaviour on the road and instruction for cyclists.

Беседа "Обичам семейството си и се пазя на пътя" за безопасно поведение на учениците на пътното платно, проведена от УКБДП.

Инструктаж на учениците - велосипедисти.