You are here

Обичам семейството си! Да го запазим на пътя!

We are conducting educational conversations on road safety with students at the "Angel Popov" School.

Провеждане на образователни беседи с учениците от ПГСАГ "Ангел Попов" на тема  Обичам семейството си! Да го запазим на пътя!