You are here

Картичка за тати

Elementary school pupils at St. Kliment Ohridski Primary School, Pavlikeni painted cards for their parents to urge them to be more careful on the road.

Учениците от начален етап в ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Павликени оцветиха картички за своите родители, за да ги призоват да бъдат по-внимателни на пътя.