You are here

Карай внимателно! Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!

 

Chernorizets Hrabar SU will hold a presentation, activites and discussions to raise awareness of how to use roads safely.

 

 

СУ ,,Черноризец Храбър ”

 

и

Европейски ден без загинали на пътя

 

(Европейски ден без пътна смърт)
 

През 2019 година EDWARD ще се проведе на 26 септември под мотото ,, Обичам семейството си! Да го пазим на пътя! ” и знака: ,, 0 ” - символ на нула загинали на пътя.

План за действие:

 1. Изготвяне и прожектиране на презентация за 26 септември - Европейски ден без загинали по пътя
 2. Изготвяне на разделители за книги от всеки ученик с мотото ,, Карай внимателно! Обичам семейството си! Да го пазим на пътя! ” в часовете по ЦДО; изобразително изкуство и ТП
 3. Дискусия с ученици по темата:
  • На какъв цвят се пресича на пешеходна пътека?
  • Ако бързаш и няма коли, но светиш червено какво би направил?
  • Имате ли светло зелено, има ли какво да разберете, за да видите и услугата?
  • Искате ли да използвате вашия смартфон за безопасност при движение по време на работа?
  • Кои от вас са най-честите причини за инцидент на пешеходна пътека?
 4. Родителска среща: надпис на дъщеря в стаята да изпрати на родителската среща:
  • - А ти научи ли твоето дете как да пресичаш?
  • - ,, Карай внимателно!
  • - Обичам семейството си!
  • - Да го пазим на пътя! ”
 5. Снимки и участие в кампанията на социалните мрежи със мрежата със знака ,, 0 ”- символ на нула загинали на пътя (#ProjectEDWARD - Facebook, Instagram)

 

Изготвил: Константина Нешева