You are here

Интервю за популяризиране на операция EDWARD

Взето е участие в интервю на живо с основна тема: Провеждане на операция EDWARD в България, партньорства, дейности. Интервюто е дадено от полицейски инспектор от отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи за предаването "Хора, пътища, автомобили" на програма "Хоризонт" на Българското национално радио. Радиото подкрепя операцията и е сред медийните партньори, които отразяват дейностите на територията на страната.

A live interview took place on the theme: Conducting an EDWARD operation in Bulgaria - partnerships, activities. The interview was given by a police inspector from the Police Department of the National Police Directorate General of the Ministry of Interior for the "People, Roads, Cars" programme in the Bulgarian National Radio's Horizon programme. The radio supports the operation and is among the media partners reporting on the activities taking place in the country.