You are here

Европейски ден без загинали на пътя

На 19.09.2018г. възпитаниците на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе отбелязаха с едноминутно мълчание жертвите от ПТП в България. Така те поставиха началото на събитията, които ще се организират в училището по време на Европейския ден без загинали на пътя и операция EDWARD. 

Учениците и учителите направиха своя призив като се регистрираха като партньори на сайта и дадоха обещание за спазване на правилата за движение по пътищата. На 28.09.2018г. инициативата продължи под формата на състезания и надпревари, като целта бе да се повиши вниманието на участниците в ежедневно натовареното движение в големия град.

Популяризирането на  Европейски ден без загинали на пътя и операция EDWARD  от учениците на елитната професионална гимназия ще продължи и в часа на класа, където ще бъдат представени филми, които насърчават културата на пътната безопасност сред учениците.

On 19 September students at the "Nedka Ivan Lazarova" Vocational High School in Rousse held a one-minute silence to mark road accident victims in Bulgaria, to begin the school's events for Project EDWARD. Pupils and teachers also registered their pledge to comply with road traffic rules. On 28 September competitions raised awareness of participants in daily traffic in the big city.

Promotion of Project EDWARD is continuing with films to promote road safety among students.