You are here

Европейски ден без загинали на пътя

Road safety training was held in the playground with children from the third and fourth grades.

На 25.09.2019г. и 26.09.2019 г. от 10:00 ч. на ул. „Тулча“ №16 е организирана практическа педагогическа ситуация на площадката по БДП с деца от трети и четвърти групи.